Armatura regulacyjna i zagadnienia hydrauliczne w wodnych instalacjach grzewczych

89,50 zł 109,00 zł Oszczędzasz 19,50 zł

Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z armaturą

regulacyjną w wodnych instalacjach grzewczych.

Omówiono w niej:

• zagadnienia hydrauliczne w instalacjach grzewczych

• historię rozwoju grzejnikowych zaworów regulacyjnych

• typy, rodzaje, konstrukcje, przeznaczenia i zakresy stosowania

zaworów regulacyjnych w instalacjach grzewczych

• charakterystyki regulacyjne oraz współpracę zaworu regulacyjnego

z siecią przewodów w instalacji grzewczej

• zasady doboru zaworów regulacyjnych i parametrów ich pracy

w instalacjach grzewczych

• wymogi prawne i normy, zarówno polskie, jak i międzynarodowe

związane z omawianą problematyką

Cenną zaletą książki są przykłady obliczeniowe dobrane w taki sposób, aby zobrazować

omówione zagadnienia teoretyczne i jednocześnie przedstawić praktyczne aspekty ich

realizacji. Polecamy tę książkę studentom kształcącym się na kierunkach Inżynieria środowiska,

Energetyka, Budownictwo i architektura i pokrewnych, oraz inżynierom projektującym

instalacje grzewcze, a także osobom wykonującym je i nadzorującym ich eksploatację,

jak również autorom programów komputerowych służących równoważeniu

cieplnemu i hydraulicznemu instalacji grzewczych.

O autorze:

Dr inż. Damian Piotr Muniak jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Maszyn

i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu

ogrzewnictwa i wentylacji, projektowania instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej i ciepłowniczych,

a także z zakresu zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz energochłonności

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W pracy zawodowej zajmuje się też projektowaniem

instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej i chłodniczych, a także audytingiem

i doradztwem techniczno-projektowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych,

zarówno w polskich czasopismach naukowych, jak i w tytułach zagranicznych, w tym w periodykach

z listy JCR (Lista Filadelfijska). Jest autorem i współautorem kilku książek naukowych

oraz podręczników akademickich oraz autorem nowej koncepcji obliczania autorytetu

i analitycznej metody wymiarowania zaworów regulacyjnych. W swojej działalności naukowej

skupia się na zagadnieniach równoważenia hydraulicznego oraz cieplno-hydraulicznego instalacji

grzewczych, z uwzględnianiem statycznych i dynamicznych warunków pracy.


Napisz własną recenzję
Napisz recenzję o produkcie: Armatura regulacyjna i zagadnienia hydrauliczne w wodnych instalacjach grzewczych
Twoja ocena
Ocena ogólna

Zamieszczenie recenzji nie wymaga logowania. Sklep nie prowadzi weryfikacji, czy autorzy recenzji nabyli lub użytkowali dany produkt.