Regulamin karty stałego klienta obowiązujący od 3.04.2013 r.

 

Regulamin

Karty Stałego Klienta

Świata Książki (obowiązujący od 03.04.2013 r. do 08.03.2015 r.)

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Tymczasowej Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”) księgarń Świata Książki.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2013 roku.

3. Wystawcą Karty jest firma „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Dublin Spółka Komandytowo Akcyjna, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 91.

4. Warunkiem uzyskania Karty jest wypełnienie ankiety informacyjnej dostępnej w księgarniach Świata Książki.

5. Karta jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko jej posiadacza.

6. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.

7. Karta przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.

8. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w księgarniach Świata Książki jest okazanie Karty. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepie internetowym www.swiatksiazki.pl (dawniej: www.fabryka.pl) jest podanie numeru Karty.

9. Karta upoważnia do:

  - 10% rabatu na zakupy w księgarniach Świat Książki
  - 20% rabatu przy zakupie książek w sklepie internetowym www.swiatksiazki.pl (dawniej: www.fabryka.pl)
  - Możliwości korzystania z oferty przygotowanej tylko dla Stałych Klientów księgarń Świata Książki

   10. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi w sklepach.

   11. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

   12. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel księgarń Świata Książki nie przedstawi nowych zasad funkcjonowania Klubu Świata Książki.

   13. Karta upoważnia do zakupów w księgarniach Świata Książki na terenie całego kraju.

   14. Księgarnie Świata Książki zastrzegają sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.

   15. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza, nie będzie uznawana.

   16. Za wystawienie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

   17. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

   18. Księgarnie Świata Książki zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.

   19. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do danych personalnych udostępnionych w ankiecie informacyjnej oraz do ich zmiany.

   20. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w ankiecie informacyjnej przetwarzane są przez „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Dublin Spółkę Komandytowo Akcyjną, oraz są powierzane innym podmiotom „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Dublin Spółki Komandytowo Akcyjnej w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

   21. Wszelkich informacji dotyczących „Klubu Świata Książki” udzielają pracownicy księgarń Świata Książki.

     

   „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

   Dublin Spółka Komandytowo Akcyjna