Regulamin karty stałego klienta obowiązujący od 3.04.2013 r.