Regulamin karty stałego klienta obowiązujący od 9.03.2015 r.

 

Regulamin

Tymczasowej Karty Stałego Klienta

Księgarń Świat Książki (obowiązujący od 09.03.2015 r.)

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Tymczasowej Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”) Księgarń Świat Książki.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 9 marca 2015 r. i zastępuje regulamin, który obowiązywał od 3 kwietnia 2013 r., i jest dostępny na stronie https://www.swiatksiazki.pl/karta-stalego-klienta/regulamin-karty-stalego-klienta-obowiazujacy-od-03042013-r-do-08032015-r 

3. Wystawcą Karty jest firma „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Dublin Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 91.

4. Warunkiem uzyskania Karty jest wypełnienie ankiety informacyjnej dostępnej w Księgarniach Świat Książki.

5. Karta jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko jej posiadacza.

6. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.

7. Karta przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy Karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.

8. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w Księgarniach Świat Książki jest okazanie Karty. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepie www.swiatksiazki.pl jest podanie numeru Karty.

9. Karta upoważnia do:

  - 10% rabatu na zakupy w Księgarniach Świat Książki
  - 20% rabatu przy zakupie książek w sklepie www.swiatksiazki.pl
  - korzystania z oferty przygotowanej tylko dla Stałych Klientów Księgarń Świat Książki

   10. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi w Księgarniach Świat Książki oraz w sklepie www.swiatksiazki.pl.

   11. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

   12. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel Księgarń Świat Książki nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zmianie na inną kartę.

   13. Karta upoważnia do zakupów w Księgarniach Świat Książki na terenie całego kraju.

   14. Księgarnie Świat Książki zastrzegają sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.

   15. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.

   16. Za wystawienie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

   17. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

   18. „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Dublin Spółka Komandytowo-Akcyjna zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.

   19. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych personalnych udostępnionych w ankiecie informacyjnej oraz do ich zmiany.

   20. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w ankiecie informacyjnej przetwarzane są przez „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Dublin Spółkę Komandytowo-Akcyjną oraz są powierzane innym podmiotom współpracującym z „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Dublin Spółką Komandytowo-Akcyjną w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

     

   „DRESSLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

   Dublin Spółka Komandytowo Akcyjna