Regulamin karty stałego klienta obowiązujący od 17.10.2015 r.

Regulamin

Karty Stałego Klienta

Księgarnie Świat Książki

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”) Księgarń Świat Książki.

2. Regulamin obowiązuje od 17 października 2015 r. i zastępuje regulamin Tymczasowej Karty Stałego Klienta, który obowiązywał od 9 marca 2015 r., i jest dostępny na stronie https://www.swiatksiazki.pl/karta-stalego-klienta/regulamin-karty-stalego-klienta-obowiazujacy-od-09032015-r.

3. Wystawcą Karty jest firma DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej: „DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” DUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA), z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 91.

4. Warunkiem uzyskania Karty jest wypełnienie ankiety informacyjnej dostępnej w Księgarniach Świat Książki.

5. Karta jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko jej posiadacza.

6. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.

7. Karta przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy Karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.

8. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w Księgarniach Świat Książki jest okazanie Karty. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepie internetowym www.swiatksiazki.pl jest podanie numeru Karty.

9. Karta upoważnia do:

  - 10% rabatu na zakupy w Księgarniach Świat Książki,
  - 20% rabatu przy zakupie książek w sklepie internetowym www.swiatksiazki.pl,
  - korzystania z oferty przygotowanej tylko dla Stałych Klientów Księgarń Świat Książki.

   10. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi w Księgarniach Świat Książki oraz w sklepie internetowym www.swiatksiazki.pl.

   11. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

   12. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel Księgarń Świat Książki nie przedstawi nowych zasad funkcjonowania Karty Stałego Klienta.

   13. Karta upoważnia do zakupów w Księgarniach Świat Książki na terenie całego kraju.

   14. Księgarnie Świat Książki zastrzegają sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.

   15. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.

   16. Za wystawienie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

   17. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

   18. DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej: „DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” DUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA) zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.

   19. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych personalnych udostępnionych w ankiecie informacyjnej, do ich zmiany lub usunięcia.

   20. Prośbę o wypisanie Klienta z bazy Klientów otrzymujących mailingi jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu się Klienta do Księgarni i oddaniu pracownikowi Karty.

   21. Klienci Księgarni Świat Książki posługujący się dotychczas Tymczasową Kartą Stałego Klienta nie są zobowiązani do jej wymiany na Kartę Stałego Klienta. Oba rodzaje kart są akceptowane w Księgarniach Świat Książki na zasadach przedstawionych w niniejszym regulaminie.

   21. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w ankiecie informacyjnej przetwarzane są przez DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej: „DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” DUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA) oraz są powierzane innym podmiotom współpracującym z DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej: „DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” DUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA) w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

       

   DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej: „DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” DUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA)

        

   Z dniem 03.08.2017 r. wprowadzono zamianę w Regulaminie Karty Stałego Klienta Księgarnie Świat Książki dotyczącą nowego brzmienia nazwy firmy.