Tydzień notesu – wybrane produkty – drugi notes -50%