Opinie o Nas

Reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, niewadliwymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:bok@swiatksiazki.pl. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji lub złożenia takiej reklamacji w jednej z Księgarni Świat Książki (sprawdź adresy naszych księgarń: http://www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie/).

W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy o przesłanie towaru na następujący adres:

DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej: „DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” DUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA)
ul. Poznańska 91
05-850 Ożarów Mazowiecki
z dopiskiem: "reklamacja"

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz.

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Reklamację można złożyć również w jednej z naszych księgarń (sprawdź adresy naszych księgarń: http://www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie/) w takiej sytuacji Klient nie musi odsyłać towaru i ponosić z tego tytułu kosztów.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.

8.Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 2.

W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

11. W sytuacji, gdy przedmiot reklamacji stanowią gry komputerowe oraz programy multimedialne, które posiadają klucz aktywacyjny, istnieje możliwość, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do producenta, który drogą elektroniczną wyśle Klientowi informację o przyczynach powstałej usterki. Uzyskaną w ten sposób informację o przyczynach powstałej usterki należy przesłać wraz z wadliwym towarem, zgodnie z ust. 4.

12. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w księgarni, reklamacji towaru należy dokonać w księgarni, w której nastąpiło opłacenie i odebranie towaru. Reklamacja może zostać dostarczona do księgarni za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej wedle uznanie Klienta.

13. W przypadku reklamacji dot. zakupu Plików Klientowi przysługują uprawnienia zapisane w Regulaminie sklepu § 6. Reklamacje, ust. 2. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.